Onderzoeksrapporten Staat van de Uitvoering

Met de Staat van de Uitvoering kijken we kritisch naar de uitvoeringspraktijk van de overheid. Het is een jaarlijks terugkerende rapportage voor de Tweede Kamer. Bedoeld om sluimerende problematiek bloot te leggen, goede voorbeelden te signaleren en een trendmatig beeld te schetsen.

De vijver in Den Haag met op de achtergrond kantoorgebouwen en huizen.

Politiek, beleid en uitvoering gaan hierover samen in gesprek. Zo draagt de Staat van de Uitvoering bij aan betere prestaties van publieke dienstverleners.

De bevindingen worden deels gebaseerd op de standen van de uitvoering, en deels op analyses van onafhankelijke onderzoeksbureaus en wetenschappers. Vanaf volgende week is het mogelijk om de standen en de onderzoeksrapporten, voor zover beschikbaar, te downloaden via de vernieuwde website www.staatvandeuitvoering.nl