De postkoets met hulpmotor heeft nu zijn langste tijd wel gehad

Reflectie van Arre Zuurmond bij de tentoonstelling Informatiseringsbeleid