DOEboek voor opgavegericht samenwerken

In een samenleving waarin vraagstukken steeds complexer worden, kunnen we als Rijksoverheid niet anders opgavegericht werken. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Het DOEboek - gemaakt door het programma Grenzeloos Samenwerken - helpt je om #hoedan-vragen rondom opgavegericht werken om te zetten in #doedan-acties. 

DOEboek

Het DOEboek

Het DOEboek is bedoeld voor iedereen die opgavegericht wil werken of daar meer over wilt weten. Het vormt een verzameling van inzichten, werkvormen, voorbeelden en vragen om jou te enthousiasmeren, te prikkelen en vooral te activeren om samen te (gaan) werken aan jouw opgave. 

Download het DOEboek op de website van Grenzeloos Samenwerken

Programma Grenzeloos Samenwerken

Het DOEboek is samengesteld door het team van het Programma Grenzeloos Samenwerken. Dat is een rijksbreed programma, dat op initiatief vanuit het centrale overleg van de secretarissen-generaal van alle departementen is ontstaan. De wens en opdracht is om als Rijksoverheid over de organisatiegrenzen heen met elkaar en met alle betrokken partijen samen te werken aan de maatschappelijke opgaven waar we voor staan.