De verwante website Kennisbank Openbaar Bestuur is vernieuwd en op 19 december gepubliceerd

U bevindt zich op de website van Kennis van de Overheid. Een verwante website is de Kennisbank Openbaar Bestuur, die website is vernieuwd. de Kennisbank Openbaar Bestuur vindt u rapporten en achtergrondinformatie over verschillende onderwerpen die te maken hebben met openbaar bestuur. Zoals over de bestuurlijke inrichting van Nederland, politieke ambtsdragers en de organisatie van de rijksoverheid.

De vijver in Den Haag met op de achtergrond kantoorgebouwen en huizen.

Over de Kennisbank

De Kennisbank Openbaar Bestuur is de vindplaats van kennis, informatie en data op het gebied van het openbaar bestuur. Deze kennis wordt verzameld en gebruikt door het ministerie van BZK.