12 september Webinar EIPA: strategieën tegen klimaatverandering

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Het European Institute of Public Administration (EIPA) voert in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een meerjarig onderzoeksprogramma uit naar de prestaties van de publieke sector in 35 landen. Op 12 september is er een webinar over strategieën tegen klimaatverandering. 

Over het webinar

Klimaatverandering blijft een van de meest urgente uitdagingen van onze tijd en treft landen over geografische grenzen en economische statussen heen. De publieke sector speelt, met zijn aanzienlijke invloed op beleid, infrastructuur en regelgeving, een cruciale rol in de strijd tegen de negatieve gevolgen van klimaatverandering.

Dit webinar heeft tot doel een omgeving van kennis- en praktijkuitwisseling tussen ambtenaren uit de Europese publieke sector te bevorderen. We zullen de beleidsagenda bespreken en praktische toepassingen en innovatieve oplossingen voor klimaatmitigatie en -adaptatie onder de aandacht brengen.

Tot de sprekers behoren EIPA-experts, beleidsmakers en EPSA-aanvragers. Een gedetailleerd programma volgt.

Meer informatie en mogelijkheid tot aanmelden vind je op de website van EIPA