Territoriale decentralisatie

Achtergronddocument 5.1 van de Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst: Rapport over een studie naar de voorwaarden voor een verdergaande decentralisatie van rijkstaken en de gevolgen daarvan voor de hoofdstructuur van de rijksdienst en zijn feitelijk functioneren