Signalering en selectie

Achtergronddocument 3 van de Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst: Rapport over een onderzoek naar de agendavorming van de rijksdienst