Reorganiserend vermogen

Achtergronddocument 9 van de Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst: Rapport over een onderzoek naar het vermogen van de rijksdienst om de eigen organisatie tijdig te veranderen overeenkomstig de interne en maatschappelijke inzichten en behoeften