De departementen onder druk

Achtergronddocument 2 van de Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst: Rapport over een onderzoek naar knelpunten in het functioneren van de departementale organisatie