Adviesorganen

Achtergronddocument 4 van de Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst: Rapport over een onderzoek naar het stelsel en het functioneren van externe adviesorganen van de rijksdienst