Venster voor Medewerkers

Venster voor Medewerkers doet onderzoek naar thema’s die te maken hebben met werken bij de overheid. Dit zijn thema's zoals werkgeluk, leiderschap, arbeidsvoorwaarden en teamontwikkeling.

Een vrouw loopt door een gang met in haar hand een laptop.

Venster voor Medewerkers is een programma van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en ondergebracht bij ICTU.

De onderzoeken bieden belangrijke inzichten om meer uit de mensen en overheidsorganisatie te halen. Voor de onderzoeken wordt gebruik gemaakt van verschillende instrumenten, zoals InternetSpiegel en WERKonderzoek.